προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα:

Για να λάβεις μέρος στο πρόγραμμα au pair στη Γερμανία, θα πρέπει να πληροίς τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να αγαπάς τα παιδιά και να έχεις πρακτική εμπειρία όσον αφορά στη φροντίδα τους.

Η εμπειρία αποδεικνύεται με συστάσεις (τουλάχιστον 1) από: babysitting, κατασκήνωση, παιδαγωγικές σπουδές κλπ. Οι συστάσεις δεν μπορούν να προέρχονται από τον άμεσο οικογενειακό κύκλο (πχ. γονέας, αδέρφια).

Το πρότυπο θα το παραλάβεις μαζί με τα έγγραφα που θα σου στείλουμε.

  • Να είσαι από 18-27 χρονών (κατά την ημερομηνία αναχώρησης)
  • Να έχεις βασική γνώση της γερμανικής γλώσσας 
  • Να είσαι υγιής. Θα χρειαστεί βεβαίωση γιατρού.
  • Να έχεις λευκό ποινικό μητρώο. Θα χρειαστεί σχετική βεβαίωση.
  • Να είσαι συνεπής και υπεύθυνος
  • Να είσαι άγαμος/άγαμη
  • Να είσαι υπήκοος χώρας Ε.Ε.
  • Να διαθέτεις δίπλωμα οδήγησης (προαιρετικό μεν, αλλά επιθυμητό)

*Επίσης θα πρέπει να έχεις υπόψη σου πως στη Γερμανία θα πρέπει να παρακολουθήσεις μαθήματα γερμανικής γλώσσας.