κόστος προγράμματος

 

  • Κόστος προγράμματος: 330 Ευρώ

Το ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις: 30 Ευρώ με τη συμπλήρωση της τελικής αίτησής σου (ολοκλήρωση φακέλου με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα) και 300 Ευρώ εφόσον υπάρξει συμφωνία με κάποια οικογένεια φιλοξενίας.

  • Επιπλέον έξοδα:

-αεροπορικά εισιτήρια

-κόστος επίσκεψης για χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης

-κόστος για παρακολούθηση μαθημάτων γερμανικής γλώσσας (η οικογένεια συμμετέχει στα έξοδα με 50 Ε / μήνα),

  • Προαιρετικά:

-κόστος για εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας

-κόστος για ταξιδιωτική ασφάλιση (εκτός της ασφάλισης υγείας, η οποία καλύπτεται με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Η οικογένεια επίσης θα σε ασφαλίσει για υγεία & ατύχημα)