κόστος προγράμματος

  • Κόστος προγράμματος:

-330 Ευρώ (κανονικό πρόγραμμα, διάρκεια: 6-12 μήνες)

-230 Ευρώ (summer au pair, διάρκεια: 2-3 μήνες)

Το ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις: 30 Ευρώ με τη συμπλήρωση της τελικής αίτησής σου (ολοκλήρωση φακέλου με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα) και 300 Ευρώ / 200 Ευρώ εφόσον υπάρξει συμφωνία με κάποια οικογένεια φιλοξενίας.

  • Επιπλέον έξοδα:

-αεροπορικά εισιτήρια (για μεγάλη διαμονή κάποιες οικογένειες αναλαμβάνουν τα έξοδα για το εισιτήριο επιστροφής),

-κόστος επίσκεψης για χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης

  • Προαιρετικά:

-κόστος για παρακολούθηση μαθημάτων αγγλικής γλώσσας (προαιρετικά κάποιες οικογένειες αναλαμβάνουν μέρος ή και το σύνολο αυτών των εξόδων),

-κόστος για εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας

-κόστος για μαθήματα οδήγησης (συνήθως καλύπτονται από τις οικογένειες φιλοξενίας)

-κόστος για ταξιδιωτική ασφάλιση (εκτός της ασφάλισης υγείας η οποία καλύπτεται με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας και την εγγραφή σου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας ΝΗS)