Често задавани въпроси

Програмата е отворена през цялата година.

Искането трябва да бъде направено най-малко 3-6 месеца преди желаната дата на отпътуване.

В момента можете да кандидатствате за Англия. Съвсем скоро ще добавим и други страни.

Продължителността на престоя обикновено варира от 6 до 12 месеца (за предпочитане всяка учебна година), все пак е възможно да се направи молба и за 3 месеца (през лятото).

Тя може да бъде удължена след 12 месеца, при поискване.

Програмата au pair plus се различава от една обикновена програма, що се касае до работните часа (30-35 часа / седмично) – евентуално с увеличени задължения; и следователно с по-висока сума, предоставена от приемното семейство като джобни пари (например в Англия: 90 + британски лири на седмица)

В Европа не е задължително да се притежава свидетелство за управление на автомобил и да имате опит в шофирането, но често пъти е желателно.

В Англия има възможност за различни курсове за шофиране, разходите за които обикновено се покриват от семейството.

Опитът се доказва с препоръки от: гледане на деца, лагер, частни уроци, обучение на учители и т.н.

Ние ще вземем под внимание вашите желания и ще се опитаме да намерим семейства, живеещи в един същи район, но не можем да ви гарантираме това да стане, тъй като зависи от семействата, които са кандидатствали по програмата.

Но вашият приоритет трябва да бъде изборът на семейството, подходящо за всеки. Ако сте направили избора си,  като се водите се от това да бъдете близо до приятеля си, има възможност за някой от вас, да не мине добре.

Да, въпреки че може да отнеме повече време, за да се намери семейство.

Да, можете да си извадете Европейска здравноосигурителна карта, която е безплатна и при необходимост осигурява достъп до медицинските държавни грижи, по време на временния престой в някоя от страните от Европейския Съюз (а, и други страни), при същите условия и същата цена (безплатно в някои страни) за осигурените лица на тази страна.

Картите се издават от доставчика на национални здравни осигуровки.

В Англия, например, можете да се свържете NHS (Национална здравна система). Освен това, обикновено семейството те регистрира към местната система GP (общопрактикуващ лекар), към които попада и тя.

Вашите задачи са описани подробно в категория „изисквания на програмата“ в страната, която ще изберете.

В общия случай, се отнася, когато полагаш грижи за децата, т.е..:

– събуждане, обличане, четене, игра, разходка и да ги сложиш да спят,

– да ги заведеш на училище и да ги върнеш, както и да им помагаш с учебния материал,

– да изпереш дрехите на децата, чистене и почистване на стаята си, оправяне на леглата,

– приготвянето на леки ястия за децата,

– поддържане чистотата на кухнята и банята, както и на собствената си стая.

  • Задълженията, които трябва да извършвате трябва да обсъдите и със семейството, което ще изберете.

Изискват се основни познания, за да можете да се разбирате.

В този случай можете да се свържете с нас или нашите партньори в съответната страна. Ние ще ви помогнем да се намери решение. Въпреки това, ако проблемът не бъде отстранен, ние ще намерим друго семейство.

Много ви молим, в такива случаи незаавно да уведомите нас или нашите партньори.

В Англия се провежда една среща, обикновено през Септември, когато стартира и учебната година.

Зависи от това колко често и колко интензивно ще искате да взимате уроци. Ориентировъчната цена за два урока по английски език на седмица е 190 Британски лири на тримесечие.

Цената на програмата е описана подробно в раздел „разходи, свързани с програмата“ за страната, която изберете.

Нашите партньори са членове на Международната организация на ΙΑΡΑ (International Au Pair Association) и британската организация ΒΑΡΑΑ (British Au Pair Agencies Association), притежаващи дългогодишен опит и осигуряващи качество на услугите по програмата  Au Pair, както и безопасна среда по отношение на кандидатите за приемно семейство, с които обикновено работят заедно в продължение на години и които са проверени.

Ако възникне някакъв проблем, нашите партньори на място – и ние, ако предпочитате – сме винаги на Ваше разположение и моля да ни предупредите веднага.