какво означава Au Pair?

Au Pair (френски) означава „двойка“, „при равни условия“.

Лицето, което ще участва в програмата Au Pair е на възраст между 18 и 28 години и живее за известно време в чужбина в семейство, което е негов домакин (hosting family), а той е негов член. В замяна на безплатно настаняване, храна и икономическа помощ (джобни пари), лицето от програмата Au Pair се грижи за децата на семейството и извършва лека домакинска работа, без да се счита – по никакъв начин – за домашен помощник.

Основната цел на програмата е културния обмен и контакт на чуждия език.

Иституцията Au Pair, макар и малко известна в Гърция, е много широко разпространена в Европа, САЩ и други страни по света в продължение на десетилетия, с много голям брой участници.