защо AuPair?

Тази програма предлага възможност да посетите чужда страна и то на много ниска цена, за да:

– задълбочите и обогатите познанията си по езика

– опознаете по-добре културата на тази страна

– се подготвите за продължителен престой в тази страна (обучение, работа)

– влезете в контакт с хора от всички краища на света и да завърже дълготрайни приятелства

– се научите да общувате по-добре

– станете по-толерантен и гъвкав

– повишите самочувствието си

– придобиете опит в полагането на грижи за деца

– създадете социални отношения

– (… „за да отворите крилата си“ …)