Au pair Ελλάδα

Au pair Ελλάδα

Au pair Ελλάδα. Ο θεσμός του au pair στην Ελλάδα δεν είναι διαδεδομένος, είναι όμως πολύ διαδεδομένος στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες του κόσμου εδώ και πολλές δεκαετίες και με πολύ μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

Η Aupairation δημιουργήθηκε για να προωθήσει προγράμματα Au pair στην Ελλαδα και τα Βαλκάνια.
Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανταλλαγή κουλτούρας και η επαφή με την ξένη γλώσσα.
Ένα άτομο au pair είναι 18-28 ετών και ζει για κάποιο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, σε μια οικογένεια που το φιλοξενεί (hosting family) ως μέλος της. Σε αντάλλαγμα για δωρεάν διαμονή, διατροφή και οικονομική ενίσχυση (χαρτζιλίκι) το άτομο au pair συμμετέχει στη φροντίδα των παιδιών της οικογένειας και σε ελαφριές δουλειές του σπιτιού, χωρίς να θεωρείται – σε καμία περίπτωση – οικιακή βοηθός.

Au pair Ελλάδα

Au pair Ελλάδα

Au pair Ελλάδα. Ο θεσμός του au pair στην Ελλάδα δεν είναι διαδεδομένος, είναι όμως πολύ διαδεδομένος στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες του κόσμου εδώ και πολλές δεκαετίες και με πολύ μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

Η Aupairation δημιουργήθηκε για να προωθήσει προγράμματα Au pair στην Ελλαδα και τα Βαλκάνια.
Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανταλλαγή κουλτούρας και η επαφή με την ξένη γλώσσα.
Ένα άτομο au pair είναι 18-28 ετών και ζει για κάποιο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, σε μια οικογένεια που το φιλοξενεί (hosting family) ως μέλος της. Σε αντάλλαγμα για δωρεάν διαμονή, διατροφή και οικονομική ενίσχυση (χαρτζιλίκι) το άτομο au pair συμμετέχει στη φροντίδα των παιδιών της οικογένειας και σε ελαφριές δουλειές του σπιτιού, χωρίς να θεωρείται – σε καμία περίπτωση – οικιακή βοηθός.

Au pair Ελλάδα

Au pair Ελλάδα

Au pair Ελλάδα. Ο θεσμός του au pair στην Ελλάδα δεν είναι διαδεδομένος, είναι όμως πολύ διαδεδομένος στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες του κόσμου εδώ και πολλές δεκαετίες και με πολύ μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

Η Aupairation δημιουργήθηκε για να προωθήσει προγράμματα Au pair στην Ελλαδα και τα Βαλκάνια.
Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανταλλαγή κουλτούρας και η επαφή με την ξένη γλώσσα.
Ένα άτομο au pair είναι 18-28 ετών και ζει για κάποιο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, σε μια οικογένεια που το φιλοξενεί (hosting family) ως μέλος της. Σε αντάλλαγμα για δωρεάν διαμονή, διατροφή και οικονομική ενίσχυση (χαρτζιλίκι) το άτομο au pair συμμετέχει στη φροντίδα των παιδιών της οικογένειας και σε ελαφριές δουλειές του σπιτιού, χωρίς να θεωρείται – σε καμία περίπτωση – οικιακή βοηθός.

aupairation.eu

γενικά

Γενικά

χώρες

Χώρες

faq

f.a.q.

βήματα

Διαδικασία